تبلیغات همکاران صنف خشکشوئی

قابل توجه مشتریان قدیمی آبان که از نرم افزار تحت ویندوز استفاده می کنند

تا پایان تابستان 1399 می توانید نرم افزار جدید تحت وب آبان را تهیه نموده و از تخفیف ویژه استفاده نمائید

هزینه ای که برای خرید نرم افزار قدیمی پرداخت نموده اید را با شرایط زیر به شما بازپرداخت می نمائیم

در صورتی که فقط نرم افزار خشکشوئی را تهیه نمائید 50% مبلغ پرداختی برای نرم افزار قدیمی باز پرداخت می شود *

در صورتی که نرم افزار خشکشوئی به اضافه یکی از اپلیکیشن های آبان را تهیه نمائید 75% مبلغ پرداختی برای نرم افزار قدیمی به شما باز پرداخت می شود *

در صورتی که نرم افزار خشکشوئی به اضافه هر دو اپلیکیشن های آبان را تهیه نمائید 100% مبلغ پرداختی برای نرم افزار قدیمی به شما باز پرداخت می شود *

 

خدمات چاپ قبض و کارت ویزیت فرامرز

بیش از سی سال سابقه در صنف خشکشوئی

چاپ قبض سنتی با شماره بزرگ
چاپ قبض کامپیوتری دو رنگ و چهار رنگ
نصب سیستم کامپوتری

تلفن تماس: 09121581843
faramarzmiar@gmail.com ایمیل

 

لکه بر واش 110


تماس با ما

دفتر تهران ( مرکزي) :تهران، مجيديه جنوبي، خيابان جانبازان غربي نبش اثني عشري، پلاک 374 واحد چهار

تلفن : 88844231 (021)
Copyright © 2020 by "Aban Apps"    All Rights reserved
طراحي وبسايت توسط گروه نرم افزاري آبان
E-Mail: info@abanapps.com
www.abanapps.com

قابل توجه مشتریان قدیمی آبان که از نرم افزار تحت ویندوز استفاده می کنند