نرم افزار حسابداری جامع آبان
 
نرم افزار دریافت پرداخت و خرانه داری (چک)
با استفاده از زیر سیستم دریافت و پرداخت آبان امکان کنترل و مدیریت دریافت­ها و پرداخت­­های سازمان جهت پیش­بینی و تحلیل دقیق دارایی­های نقد و بدهی­ها در راهبرد اهداف سازمان مهیا می­گردد.
نرم افزار انبار و بازرگانی - خرید و فروش
سیستم انبار و بازر گانی آبان به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه مالی اداری آبان به شکلی طراحی و پیاده سازی گردیده است که ضمن برآورد نمودن نیازهای زیر سیستم بازرگانی بعنوان سیستم کنترل موجودی , تولید , سفارشات ، بارکد ، سریال منابع سازمان نیز عمل نماید.
نرم افزار حسابداری
سیستم حسابداری آبان از اساسی ­ترین زیر سیستمهای سیستم یکپارچه مالی اداری آبان می­باشد که وظیفه جمع آوری و یکپارچه سازی نتایج عملیات و کلیه فعالیت­های مالی سازمان را جهت تهیه انواع گزارشات و صورت­های اساسی حسابداری ( ترازنامه ، سود و زیان،…) به عهده دارد
 
نرم افزار حسابداری

: امکانات

امکان تعریف دوره­ های مالی متفاوت

امکان تعریف لایه­­ های کدینگ حساب­‌ها توسط حسابدار به تعداد نامحدود کل، معین و به تعداد نامحدود سطح تفصیل کدینگ

امکان تعریف طول لایه­­ های کدینگ حساب­‌ها توسط حسابدار به تعداد دلخواه

تعریف کدینگ حساب­‌ها مجزا در هر دوره مالی

انتقال کدینگ حساب­‌ها از یک دوره به دوره دیگر

پشتیبانی از مرکز هزینه و تفظیلی شناور

امکان کپی سند . تجمیع و مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ

سیستم سریال روکش سند جهت هماهنگی شماره سندها

امکان پشتیبانی از سه حالت یاداشت ، موقت ، دایم

تنظیم اسناد اتوماتیک سایر بخش ها و تولید سند اتوماتیک

تنطیم گروههای سود زیانی و ترازنامه ای توسط خود حسابدار

امکان استفاده از شرح ­های پرکابرد اسناد حسابداری

امکان تنطیم چگونگی چاپ روکش سند

گزارش ترازنامه و سود زیان کاملاً سفارشی

تهیه تراز ۴ و ۸ ستونی و تهیه گزارش از آنها

گزراش دفتر کل , دفتر معین , دفتر روزنامه استاندارد

گزارش مرور حساب سالیانه و جند ساله

گزارش ریز اسناد

گزارش از آرتیکل اسناد حسابداری

استفاده از چندین ارز در یک سند

گزارش گیری بر مبنای ارز دلخواه

 
نرم افزار انبار و بازرگانی - خرید و فروش

امکانات سیستم انبار

تعریف انبارهای مختلف به تعداد نامحدود

تعریف محصولات تولیدی - معرفی فرمول ساخت

تعریف گروه بندی کالا­ و خدمات به تعداد نامحدود

تعریف کالا­ و خدمات بهمراه شرح ، تصویر

تعریف کالا­ و خدمات برای یکبار و اختصاص آن به هر تعداد انبار جهت جلوگیری از مراحل تکراری

امکان اختصاص چندین واحد برای یک کالا­ و خدمات و تعیین ضریب تبدیل بین آنها

تعربف انواع برگه­های انبار - رسید ، حواله ، امانت ، ضایعات و برگشتهای آنها

مدیریت اتوماتیک سفارشات خرید و فروش بر مبنای تولید و نقطه سفارش و نیاز های انبار

تعیین کالا و خدماتی که در موجودی انبار تأثیر ندارند

امکان کنترل موجودی اختیاری

مدیریت ورود و خروج سریال های مختلف برای هر کالا

انتقال کالا بین انبار ها

تعیین نقطه سفارش برای هریک از کالا­­های که در موجودی انبار تأثیر دارند

امکان تعریف چهار گزارش برای هریک از برگه ها انبار

گزارش موجودی کالا­ و خدمات براساس تاریخ (دوره) ، انبار ، گروه کالا­ و خدمات

گزارش گردش کالا­ و خدمات (کاردکس) براساس تاریخ (دوره) ، انبار ، گروه کالا­ و خدمات ، طرف ­حساب

تعربف انواع برگه­ها بازرگانی استاندارد (خرید ، فروش ، رزرو و برگشتهای آنها ).

تعربف انواع برگه­ها بازرگانی به صورت سفارشی ( خرید ویژه ، فروش تابستانی ، …).

تعیین قیمت کالا­ و خدمات برای هریک از برگه ­ها بازرگانی استاندارد و بازرگانی به صورت سفارشی

امکان تغییر قیمت کالا­ و خدمات براساس درصد و یا مقدار ثابت به صورت تکی و یا گروهی

تعریف درصد و یا مقدار ثابت پورسانت برای هر بازاریاب بر روی هر کالا­ و خدمات

تعیین حد تخفیف برای هر یک از کالا­ و خدمات

امکان کنترل موجودی اختیاری

ارتباط با سیستم سفارشات هوشمند

امکان تعیین کالا­ و خدمات به صورت رزرو برای طرف­حساب

گزارش ریز هریک از برگه­ها بازرگانی استاندارد و بازرگانی به صورت سفارشی

گزارش هزینه و کسورات برای هریک از برگه­ها بازرگانی استاندارد و بازرگانی به صورت سفارشی

گزارش کالا­ و خدمات رزرو داده شده براساس تاریخ (دوره) ، انبار ، گروه کالا­ و خدمات

گزارش از سود و زیان هر فاکتور

گزارش روزانه خرید و فروش

گزارش و نمودار از کارکرد پرسنل فروش بروی هر کالا­ و خدمات

گزارش و نمودار از کارکرد هر طرف­حساب در سیستم بازرگانی

استفاده از ارز های مختلف در یک برگه

 
(نرم افزار دریافت پرداخت و خرانه داری (چک

: دریافت و پرداخت

تعریف انبارهای مختلف به تعداد نامحدود

تعریف محصولات تولیدی - معرفی فرمول ساخت

تعریف گروه بندی کالا­ و خدمات به تعداد نامحدود

تعریف کالا­ و خدمات بهمراه شرح ، تصویر

تعریف کالا­ و خدمات برای یکبار و اختصاص آن به هر تعداد انبار جهت جلوگیری از مراحل تکراری

امکان اختصاص چندین واحد برای یک کالا­ و خدمات و تعیین ضریب تبدیل بین آنها

تعربف انواع برگه­های انبار - رسید ، حواله ، امانت ، ضایعات و برگشتهای آنها

مدیریت اتوماتیک سفارشات خرید و فروش بر مبنای تولید و نقطه سفارش و نیاز های انبار

تعیین کالا و خدماتی که در موجودی انبار تأثیر ندارند

امکان کنترل موجودی اختیاری

مدیریت ورود و خروج سریال های مختلف برای هر کالا

انتقال کالا بین انبار ها

تعیین نقطه سفارش برای هریک از کالا­­های که در موجودی انبار تأثیر دارند

امکان تعریف چهار گزارش برای هریک از برگه ها انبار

گزارش موجودی کالا­ و خدمات براساس تاریخ (دوره) ، انبار ، گروه کالا­ و خدمات

گزارش گردش کالا­ و خدمات (کاردکس) براساس تاریخ (دوره) ، انبار ، گروه کالا­ و خدمات ، طرف ­حساب

تعربف انواع برگه­ها بازرگانی استاندارد (خرید ، فروش ، رزرو و برگشتهای آنها )

تعربف انواع برگه­ها بازرگانی به صورت سفارشی ( خرید ویژه ، فروش تابستانی ، …)

امکان تغییر قیمت کالا­ و خدمات براساس درصد و یا مقدار ثابت به صورت تکی و یا گروهی

تعریف درصد و یا مقدار ثابت پورسانت برای هر بازاریاب بر روی هر کالا­ و خدمات

تعیین حد تخفیف برای هر یک از کالا­ و خدمات

امکان کنترل موجودی اختیاری

ارتباط با سیستم سفارشات هوشمند

امکان تعیین کالا­ و خدمات به صورت رزرو برای طرف­حساب

گزارش ریز هریک از برگه­ها بازرگانی استاندارد و بازرگانی به صورت سفارشی

گزارش هزینه و کسورات برای هریک از برگه­ها بازرگانی استاندارد و بازرگانی به صورت سفارشی

گزارش کالا­ و خدمات رزرو داده شده براساس تاریخ (دوره) ، انبار ، گروه کالا­ و خدمات

گزارش از سود و زیان هر فاکتور

گزارش روزانه خرید و فروش

گزارش و نمودار از کارکرد پرسنل فروش بروی هر کالا­ و خدمات

گزارش و نمودار از کارکرد هر طرف­حساب در سیستم بازرگانی

استفاده از ارز های مختلف در یک برگه

تعیین قیمت کالا­ و خدمات برای هریک از برگه ­ها بازرگانی استاندارد و بازرگانی به صورت سفارشی

 

تماس با ما

دفتر تهران ( مرکزي) :تهران، مجيديه جنوبي، خيابان جانبازان غربي نبش اثني عشري، پلاک 374 واحد چهار

تلفن : 88844231 (021)
Copyright © 2020 by "Aban Apps"    All Rights reserved
طراحي وبسايت توسط گروه نرم افزاري آبان
E-Mail: info@abanapps.com
www.abanapps.com